Grepi.al - Platforme e sigurte per shitje dhe blerje online

Politikat e Fshehtësisë

Ne, Grepi.al, e dimë që të dhënat tuaja janë të rëndësishme dhe e vlerësojmë besimin tuaj. Marrim përgjegjësi të plotë për përdorimin e tyre në mënyrën më disrekte dhe etike të mundshme. Ky dokument përshkruan se si këto të dhëna përdoren dhe përgjithësisht, politikat tona të fshehtësisë. Duke vizituar dhe përdorur Grepi.al, i pranoni praktikat e përshkruara në këtë dokument.

Informacionet Personale që Grepi.al Mbledh

Informacionet që mbledhim nga vizitorët na shërbejnë së pari për t'ju identifikuar në platformë, dhe së dyti për të përmirësuar eksperiencën tuaj duke ju ofruar përmbajtje të personalizuar. Në vijim përshkruhen informacionet që mbledhim nga ju:

Produktet e Listuara

Cookies dhe Sesionet

Shpërndarja e Informacioneve

Ne kujdesemi për informacionet tuaja personale dhe nuk kemi dhe nuk do të kemi ndonjëherë qëllim të përfitojmë duke i shituar apo shkëmbyer me të tretë. Të vetmet raste ku informacionet tuaja mund të shpërndahen, përshkruhen më poshtë:

Siguria e Informacioneve

Siguria e platformës dhe e informacioneve tuaja personale është në plan të parë për ne dhe do bëjmë gjithçka për ta mbrojtur. Kemi përshkruar në 2 dokumente sigurinë e të dhënave dhe mbrojtjen e blerësit, për të qenë sa më transparent me ju. Më poshtë përshkruhen shkurtimisht masat e sigurisë:

Fëmijët nën 18 vjeç

Grepi.al nuk i shet produkte fëmijëve nën 18 vjeç. Nëse jeni nën 18 vjeç dhe doni të përdorni Grepi.al dhe të bleni produkte, duhet të jeni nën mbikqyrjen e prindit apo një supervizori.

Ndryshimet në Këtë Dokument

Politikat e fshehtësisë në veprim janë ato të shfaqura në këtë faqe, me datën e modifikimit të fundit në fund të kësaj faqeje. Ne mund të bëjmë ndryshime në këtë dokument pa përgjegjësinë për t'ju lajmëruar, përveç rasteve ku ndryshimet janë të shumta dhe të rëndësishme.

Modifikimi i fundit: 1 Maj 2013