Grepi.al - Platforme e sigurte per shitje dhe blerje online
permbledhje legjislacioni per pushtetin vendor

Libra dhe CD / Libra praktikë

permbledhje legjislacioni per pushtetin vendor

nga Grepi Outlet

1.000 Lekë

Me ndarjen e re administrative nje seri legjislacioni i fushes ka ndryshuar. Alb Juris ju ofron nje permbledhje e te gjithe legjislacionit ne kete fushe shume i nevojshem per te gjitha njesite vendore si dhe cdo qytetar qe kerkon te njohe ndarjen territoriale dhe kompentecat e njesive vendore