Grepi.al - Platforme e sigurte per shitje dhe blerje online
Desifor Forte AF 1L Desifor Forte AF 1L
Desifor Forte AF 1L Desifor Forte AF 1L

Te gjitha per shtepine / Solucione pastrimi

Desifor Forte AF 1L

nga Albpastrim.shpk

2.310 Lekë

Pastrues dezinfektant për sipërfaqet e spitaleve, shtëpitë e pensionistëve dhe industrinë ushqimore *

·Veprim anti-viral i kufizuar - deaktivizon të gjitha viruset dhe efektive kundër noroviruseve, rotaviruseve, adenoviruseve dhe poliomaviruseve

·Baktericid, tuberculocidal dhe veprim yeasticidal

·Nuk përmban aldehide apo fenole

·E përshtatshme për të gjithë larësit

·Përqendrimi: Shoqata për Higjienën e aplikuar (VAH): 1% 5 min; 0.75% 15 min; 0.5% 30 min; 0,25% 240 min (në rast kontaminim i lartë me makineri)

·Shoqata Veterinare gjermane (DVG): 0.75% 30 min (në rast të ndotjeje të lartë)