Grepi.al - Platforme e sigurte per shitje dhe blerje online
Çështja e pakicave kombëtare dhe Shqipëria

Libra dhe CD / Shkenca politike

Çështja e pakicave kombëtare dhe Shqipëria

nga Botimet Dudaj

800 Lekë

Luan Omari

Çështja e pakicave kombëtare dhe Shqipëria
Redaktor: Sejdin Cekani
Nr. i faqeve: 280
ISBN 978-99943-0-365-6
Çmimi: 800 lekë

“Punimi i prof. Luan Omarit ‘Çështja e pakicave kombëtare dhe Shqipëria’, për nga përmasat, problematika e përgjithshme që ngërthen, si dhe nga këndvështrimi juridik, përfaqëson një ndër studimet më të plota dhe më kompetente në literaturën juridike shqiptare.
Përmbajtja e thellë, e pasur me ide e probleme madhore, e analizuar dhe gjykuar me rigorozitet shkencor, sikurse edhe forma e paraqitjes, me mënyrën e qartë të përshkrimit, me stilin e zhdërvjellët dhe tepër tërheqës, e bën librin shumë të vlefshëm dhe të dobishëm.”
Prof. dr. Ksenofon Krisafi