Grepi.al - Platforme e sigurte per shitje dhe blerje online
Biznes i Madh

Shërbime / Shërbime Finance

Biznes i Madh

nga Grepi Outlet

23.000 Lekë

Biznes i madh me xhiro vjetore nga 20 milion - 25 milion. Pagesa është mujore.

Shërbimet e ofruara janë:

  1. Përpilimi dhe deklarimi online i Listë-Pagesave, Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetsore, TAP etj.
  2. Përpilimi dhe deklarimi online i Libër Blerje, Libër Shitje, TVSH, "FDP-të".
  3. Veprime Arke/Banke, Inventari.
  4. Mbajtja e Praktikave Doganore.
  5. Deklarimi i punonjësve tek Tatimet, Zyra e Punës dhe ISHP-ja.
  6. Analiza dhe Raporte Financiare.
  7. Konsulencë financiare dhe cdo informacion tjetër financiare.
Shrbimi realizohet nga Ekonomiste të Certifikuar me titujt "Kontabilist I Miratuar" dhe "Ekspert Kontabel i Autorizuar".

Ju na jepni besimin, ne ju japim profesionalizëm, përkushtim, konfidencialitet dhe besim për biznesin tuaj. Provoni të bashkëpunoni me ne dhe ju sigurojme se do mbeteni të kënaqur.