Grepi.al - Platforme e sigurte per shitje dhe blerje online
Profesione të lira, Biznese

Shërbime / Shërbime Finance

Profesione të lira, Biznese

nga Grepi Outlet

4.000 Lekë

Oferta përmban:

 • Mbajtjen e të gjithë dokumentacionit të Biznesit të Vogel dhe të Mesëm me TVSh, me Shtetin ku përfshihen:
 1. Përpilimi dhe deklarimi online i Listë-Pagesave, Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetsore, TAP etj.
 2. Përpilimi dhe deklarimi online i Libër Blerje, Libër Shitje, TVSH, "FDP-të".
 3. Veprime Arke/Banke, Inventari.
 4. Mbajtja e Praktikave Doganore.
 5. Deklarimi i punonjësve tek Tatimet, Zyra e Punës dhe ISHP-ja.
 6. Analiza dhe Raporte Financiare.
 7. Konsulencë financiare dhe cdo informacion tjetër financiare.
Shrbimi realizohet nga Ekonomiste të Certifikuar me titujt "Kontabilist I Miratuar" dhe "Ekspert Kontabel i Autorizuar".

Kjo oferte u drejtohet të gjitha Bizneseve te Vogla dhe të Mesme (Bizneseve të vogla me TVSH), si dhe profesioneve të lira si më poshtë:

 • Klinika dhe Kabinete Dentare, Avokati, Noteri, Dyqane Materialesh Ndërtimi, Farmaci, Punime Duralumini, Mobileri, Markete Ushqimore, Bar –Kafe, Restorante, Pasticeri, Furra Buke, etj.

Kushtet:

 • Oferta është e vlefshme vetëm për Biznesin e Vogël e të Mesëm me TVSH.
 • Pagesa e sherbimit është mujore.

Ju na jepni besimin, ne ju japim profesionalizëm, përkushtim, konfidencialitet dhe besim për biznesin tuaj. Provoni të bashkëpunoni me ne dhe ju sigurojme se do mbeteni të kënaqur.