Grepi.al - Platforme e sigurte per shitje dhe blerje online
Abetare Ndryshe

Artikuj për Fëmijë / Libra për Fëmijë

Abetare Ndryshe

nga Botime Sara

400 Lekë

Produkti është shitur. Nëse shitësi e riliston, mund të ktheheni dhe ta bleni.

 • Paketa "Një abetare ndryshe" është botimi më i ri i Shtëpise Botuese "SARA".Brenda saj gjenden 36 libertha të vegjël,numri i të cilëve përkon me numrin e shkronjave të alfabetit tonë.
 • Në kë paketë librash nuk është vendosur emri i ndonjë autori. Kjo për arsyen e thjeshtë,që autori te jetë vetë fëmija. Në kopertinën e cdo libërthi, është lënë hapsira ku ai të shkruajë emrin e vet.
 • Pasi plotësohen fletët e punës, në secilën prej tyre , mund të vendoset numri i faqeve. me përjashtin të kopertinës.
 • Gjithashtu,fëmija me ndihmën e një rrituri,mund të krijojë edhe një logo të thjeshtë, të cilën mund ta vendosë në cdo libërth.
 • Fletët e punës për cdo shkronjë janë të larmishme. Ato përmbajnë sa aktivitete që rsëriten nga njëri libërth në tjetrin,aq edhe aktivitete të ndryshme,sipas shkronjave. Ndër llojet e veprimtarive që mbushin fletët e punës,përmëndim:
 1. Veprimtari që lidhen me pasurimin e fjalorit,drejtshqiptimin dhe drejtshkrimin e fjalëve.
 2. Veprimtari zbavitese si:formim figure me bashkim pikash,pazlla,labirinthe,gjëegjëza,gjej rrugën e duhur,zbulo kodin sekret etj.
 3. Vizatime te lira,ngjyrosje,aplikacione,modelime,krijime etj.
 4. Vjersha per cdo shkronje dhe veprimtari shoqeruese qe perkojne me permbajtjen e tyre.
 5. Veprimtari shkrimi, ku femijet ushtrohen te shkruajne shkronja, fjale, fjali te thjeshta me shkrim shtypi, por edhe me shkrim dore nese femija eshte ne klasen e pare.
 6. Libri mund të plotësohet me lapustil, stilolaps, bojera uji, laps druri me ngjyra etj..pasi ne momentin kur behet palosja, pjesa e shenjave gjendet ne pjesen e tij te brendshme.
 7. Brenda paketes, jepet modeli i nje libërthi te plotësuar dhe të palosur.