Grepi.al - Platforme e sigurte per shitje dhe blerje online
Njohuri plotësuese matematike për olimpiadat 1

Libra dhe CD / Libra praktikë

Njohuri plotësuese matematike për olimpiadat 1

nga Botimemax

600 Lekë

Libri përfshin njohuri nga teoria e numrave dhe algjebra. Ushtrimet janë shoqëruar me zgjidhjet përkatëse, që u shërbejnë nxënësve të krahasojnë nivelin dhe aftësitë e tyre. Libri është i përdorshëm prej të gjithë atyre që kanë mbaruar shkollën tetëvjeçare, ndonëse është shkruar për nxënësit e shkollave të mesme me interes të kultivuar për matematikën.